-
El 31 August 2016 a 17:08 | actualizado el 01 September 2016 a 08:07

Taiwan (China Taipei) estara presente en Nankin con 32 patinadores durante el mundial de patinaje de velocidad de 2016


Taiwan (China Taipei) estara presente en Nankin con 32 patinadores durante el mundial de patinaje de velocidad de 2016

Taiwan (China Taipei) presenta 32 patinadores durante los campeonatos del mundo de patinaje de velocidad de 2016 en Nankin (China). China Taipei es una de las mas importante selección del campeonato.

Juñores damas

 • Peng Yueh-Tzu
 • Chang Yu-Hsin
 • Wang Kuan-Chih
 • Liu Hsing-Yu
 • Yen Yu-Ting
 • Wang Yi-Shan
 • Pan Chia-Yu
 • Ku Hsin-Ping

Juñores varones

 • Chuang Shao-Chun
 • Lin Ping-Hung
 • Yu Pen-Che
 • Dai Wei-Lin
 • Li Ping-Cheng
 • Fan Sheng-Yi
 • Lin Chun-Chieh
 • Lin Hsien-Yu

Señores damas

 • Li Meng-Chu
 • Yang Ho-Chen
 • Chen Ying-Chu
 • Huang Yu-Ting
 • Hsu Jo-Yun
 • Liu Yi-Hsuan
 • Kuo Chia-Pei
 • Chung Hsiao-Ying

Señores varones

 • Chen Yen-Cheng
 • Chao Tsu-Cheng
 • Ko Fu-Hsuan
 • Huang Yu-Lin
 • Kao Mao-Chieh
 • Lin Chia-Jung
 • Ku Chang-Chin

Ver la página del evento

Par :
Kévin LESUEUR est le fondateur des sites mediaskates.com et occasionroller.com. Vous le retrouverez souvent autour des pistes françaises ou internationales armé de son appareil photo !

Web facebook


Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous !

PUB