-
El 23 October 2015 a 22:10 | actualizado el 14 November 2015 a 18:36

China Taipei revela su equipo para el mundial de patinaje de velocidad de 2015


China Taipei revela su equipo para el mundial de patinaje de velocidad de 2015


China Taipei compite en casa para el campeonato del mundo de patinaje de velocidad 2015 en Kaohsiung. Compitiendo en casa, China Taipei tiene la delegación con lo mas de patinadores.

Juniores damas

 • Yu-Ting Yen
 • Hsing-Yu Liu
 • Yu-Hsin Chang
 • Hung Yu
 • Yue-Chi Peng
 • Pin-Hsuan Tsai
 • Shiang-Yurn Lien
 • Hsin-Ju Liu
 • Jing-Syuan Syu

Juniores varones

 • Shao-Chun Chuang
 • Yu-Sheng Lee
 • Ping-Hong Lin
 • Kun Tsao
 • Meng-Chieh Liu
 • Wei-Lin Tai
 • Yin-Cheng Chang
 • Xian-You Lin

Seniores damas

 • Ho-Chen Yang
 • Yi-Hsuan Liu
 • Meng-Chu Li
 • Ying-Chu Chien
 • Chia-Pei Kuo
 • Yu-Ting Huang
 • Chih-Ling Fan
 • Ying-Jung Kuan

Seniores varones

 • Maoh-Chieh Kao
 • Yan-Cheng Chen
 • Chang-Chin Ku
 • Tsung-Nan Lin
 • Fu-Shiuan Ko
 • Yu-Lin Huang
 • Tsu-Cheng Chao
 • Chang-Chien Hung
 • Yun-Chi Huang
 • Jia-Jung Lin 

Ver la página del evento

Atom Wheels Simmons Rana RacingEnvie de nous rejoindre ? Contactez-nous !

PUB